menu

Różnorodność pokoleniowa charakteryzuje większość grup społecznych, takich jak np. rodzina, zespół sportowy z osobami trenerów, rehabilitantów, a także zespoły pracownicze. Obecnie na rynku pracy obecne są cztery generacje charakteryzujące się zróżnicowanym podejściem do pracy i jej roli w życiu człowieka oraz wyznawanych wartości i postaw związanych z pracą: baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y i pokolenie Z.

Należy podkreślić, iż z badań empirycznych wynika, że zróżnicowanie pokoleniowe ma pośredni wpływ na wyniki przedsiębiorstwa – wpływa bowiem na procesy mające miejsce w jego obrębie, co z kolei potencjalnie prowadzi do zwiększenia wydajności. Biorąc je pod uwagę należy wskazać na przykładowe korzyści wynikające z różnorodności pokoleniowej:

  • pracownicy z różnych grup wiekowych są w stanie lepiej rozpoznać potrzeby i oczekiwania klientów w tym samym wieku, a także skuteczniej się z nimi komunikować,
  • dojrzały wiek i doświadczenie życiowe stanowią czynniki wzmacniające współpracę w zespole, wymianę poglądów, zderzenie się różnych podejść,
  • osoby starsze mogą stanowić autorytet dla osób młodszych, mogą pełnić funkcje coachów/mentorów dla młodszych pracowników,
  • osoby młodsze mogą wspierać starsze w procesie nauki i implementowania nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych,
  • zróżnicowanie pokoleniowe prowadzi do skuteczniejszego rozwiązywania problemów,
  • zróżnicowanie pokoleniowe może stanowić przewagę konkurencyjną, a bilansróżnorodności wiekowej w tym obszarze jest unikalny i trudny do skopiowania.

Dodatkowo przedstawiciele różnych pokoleń mają odrębne potrzeby i oczekiwania odnośnie kształtowania ich środowiska pracy w wymiarze czasu i miejsca jej wykonywania. Jest to, jak się wydaje istotna przesłanka do podkreślenia wagi i konieczności zarządzania różnorodnością we współczesnych organizacjach, tym bardziej w kontekście rosnącej świadomości i oczekiwań pracowników względem pracodawców. Należy również podkreślić, że w świetle postulatów literaturowych wiążących satysfakcję pracowników z efektywnością ich pracy niezwykle istotne jest identyfikowanie, dostrzeganie i zaspokajanie ich oczekiwań. Wymaga to wypracowania standardów mających na celu prowadzenie regularnych badań dotyczących satysfakcji pracowniczej, które jak ukazano mogą stanowić jedno z fundamentalnych zadań procesu zarządzania różnorodnością pokoleniową.

Źródło: „Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca pracy pracowników”, Agnieszka Jagoda

Więcej na temat zarządzania pokoleniami w organizacji na naszych najbliższych warsztatach 22 czerwca. Program i zapisy TUTAJ.

Zarządzanie pokoleniami w organizacji