Badania satysfakcji pracowników to coraz częściej stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy.

Badanie daje możliwość sparametryzowania wybranych obszarów, a co za tym idzie wykrycia mocnych i słabych stron.

Korzyści z przeprowadzenia badania wśród zatrudnionych pracowników, to informacje zwrotne na temat procesów przebiegających na niższych szczeblach organizacyjnych, poziomu satysfakcji, identyfikacji z firmą, poziomu motywacji i rozwoju zawodowego. Wyniki badania pozwalają na podjęcie działań, które doprowadzą proces zarządzania do większej efektywności.

 • Przykładowe obszary badania
 • Etapy badania
 • Atmosfera w pracy
 • Warunki i organizacja pracy
 • Przepływ informacji w firmie, komunikacja
 • Współpraca i ukierunkowanie zespołowe
 • Współpraca z przełożonymi
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • Lojalność
 • System ocen pracowniczych
 • Dostępność szkoleń

1. Przygotowania założeń do badania

2. Przygotowanie kwestionariusza do badania (w wersji on-line i/lub papierowej)

3. Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz zebranie wypełnionych ankiet

4. Analiza wyników

5. Przygotowanie raportu z wizualizacją i opisem wyników oraz z podstawowymi rekomendacjami zarządczymi

6. Przygotowanie prezentacji dla zarządu organizacji oraz pracowników.

Cały cykl badania trwa zazwyczaj w zależności od wielkości organizacji wybranego trybu przeprowadzenia badań kwestionariuszowych od 1 do 2 miesięcy.