Pakiet HR składa się z kilku modułów testów, które  można łatwo wykorzystać w procesach doradczych w zakresie polityki i zarządzania zasobami ludzkimi.

Testy HR to badania mające na celu optymalizację zasobów ludzkich w organizacji, rozwój talentów oraz zwiększenie wydajność organizacji.