22 stycznia 2019

Szkolenia zamknięte

Dla naszego Klienta prowadzimy obecnie cykl szkoleń zamkniętych.

  • Czas i organizacja pracy
  • Adaptacja do zmian
  • Komunikacja i inicjatywa
  • Trening pewności siebie
  • Praca w zespole
  • Skuteczność

Tematy szkoleń określone zostały, dzięki wykorzystaniu testów SIGMUND. Przed rozpoczęciem szkoleń, pracownicy mieli możliwość wykonania badania kompetencji, otrzymali informację zwrotną, a ich wyniki posłużyły do określenia kluczowych obszarów, w których należy podjąć działania rozwojowe w celu podniesienia efektywności.

Wyniki badania kompetencji, pozwoliły utworzyć najbardziej efektywne pod względem szkoleniowym grupy.

Top