SimulTrain®

Program symulacyjny

do zarządzania projektami - umożliwiający szybkie przyswojenie technik zarządzania projektami. W ramach symulacji czteroosobowe zespoły zarządzają wirtualnym projektem.

Realne środowisko

W trakcie symulacji grupa napotyka bardzo różne sytuacje, wymagające podjęcia szybkich decyzji. Uczestnicy uczą się w ten sposób pracy w zespole i wspólnego podejmowania decyzji. Każdy z uczestników ma przy tym ściśle ustaloną rolę:

  • motywowanie pracowników
  • kontrolę jakości
  • kontrolę kosztów
  • kontrolę harmonogramu

Po zakończeniu symulacji uczestnicy będą potrafili:

  • zaplanować zasoby niezbędne do realizacji projektu,
  • wykorzystać narzędzia do zarządzania projektem,
  • nadzorować przebieg projektu,
  • podejmować decyzje grupowe, także w warunkach stresowych,
  • odpowiednio reagować w sytuacjach typowych dla zarządzania projektem.