menu

Większość organizacji, a może nawet wszystkie, podczas wykonywanej pracy, funkcjonują dzięki ludziom, którzy pracują na rzecz wspólnych celów. Pozwala to osiągnąć znacznie więcej niż mogłoby osiągnąć jednostki nie mające wspólnej wizji. Często jednak nasze zespoły są geograficznie rozproszone i mają niejednorodny skład, są w nich bowiem osoby pracujące za wynagrodzeniem i ochotniczo, w pełnym i niepełnym wymiarze, ludzie młodzi i starsi, a także- jeśli wolno nam to stwierdzić- osoby kompetentne i niekompetentne. Ta różnorodność przynosi korzyści i stawia wyzwania, dotyczące lepszej organizacji pracy.

Jeśli chodzi o role, w jakie wcielają się poszczególni członkowie zespołu, istotny wkład wniósł Meredith Belbin. Jako członkowie, a zwłaszcza liderzy zespołów musimy dobrze poznać najbardziej odpowiednie dla siebie role. Belbin podzielił osoby, które warto mieć w zespole na 8 typów opisywanych w poniższej tabeli:

TypTypowe cechyZaletyDopuszczalne wady
OrganizatorKonserwatywny, obowiązkowy i przewidywalnyUmiejętności organizacyjne, zdrowy rozsądek, pracowitość, samodyscyplina.Brak elastyczności i niechęć do wprowadzenia niesprawdzonych pomysłów/koncepcji.
LiderSpokojny, opanowany i pewność siebie.Zdolność do dostrzegania potencjału tkwiącego w ludziach. Traktowanie wszystkich, którzy mogą coś wnieść, indywidualnie i bez uprzedzeń. Wyraźne ukierunkowanie na cele.Umysł i zdolności twórcze nie wykraczające poza przeciętny poziom.
Poszukiwacz (promotor)Bardzo spięty, dynamiczny, stawiający wyzwania.Zapał i gotowość do zwalczania inercji, samozadowolenia, nieskuteczności czy samooszukiwania się.Skłonność do niecierpliwości, irytacji i prowokacji.
Twórca(innowator)Indywidualista, poważny i niekonwencjonalny.Wielki talent, wyobraźnia, umysł i wiedza.Bujanie w obłokach, skłonność do pomijania szczegółów praktycznych czy lekceważenia protokołu.
Człowiek kontaktówEkstrawertyk, pełen entuzjazmu, ciekawy świata i komunikatywny.Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i badania nowości. Zdolność reagowania na wyzwania.Nierzadko traci zainteresowanie sprawą, gdy tylko minie pierwsza fascynacja.
OceniającyTrzeźwo myślący, beznamiętny i rozważny.Umiejętność oceny, dyskrecja i zdolność do chłodnej kalkulacji.Brak inspiracji lub umiejętności motywowania ludzi.
PodtrzymującyZorientowany społecznie, dość łagodny i wrażliwy.Umiejętność odpowiedniego wczuwania się w ludzi i sytuacje oraz wzbudzania ducha zespołu.Niezdecydowanie w momentach kryzysowych.
Doprowadzający do skutkuSkrupulatny, porządny, przejmujący się i sumienny.Umiejętność doprowadzania spraw do końca, perfekcjonizm.Skłonność do zamartwiania się drobiazgami. Niechęć do pozostawiania spraw swojemu biegowi.

Jak widać każda z tych ról- podobnie jak każda osoba w zespole- ma swoje zalety, ale też i wady. Najważniejsze jest jednak to, byśmy zrozumieli i doceniali wszystkie te role, a także potrafili dostrzec luki w składzie zespołów.

PS. Jeśli chcesz sprawdzić jakie dana osoba z Twojego zespołu odnajduje się w pracy zespołowej- zapraszamy do skorzystania z naszych testów.

Źródło: „Zarządzanie organizacją” J. Bowyer, A. Murphy, P. Bortini, R. Gallego Garcia

Role w zespole