menu
milennialsi

Przez wiele lat, pracodawcy byli świadomi jak wygląda zaangażowanie i retencja pracowników w ich miejscu pracy. Po pojawieniu się nowego pokolenia (Millenialsów) przedsiębiorstwa będą musiały opracować nową politykę zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Millenialsi czy tzw. pokolenie Y to osoby urodzone między 1983 a 2001 rokiem. Millenialsi mają odmienny- niż inne pokolenia – pogląd na to, czego oczekują od pracodawcy.

Przede wszystkim rozwój

Millenialsi są dobrze wykształceni oraz wykwalifikowani w zakresie technologii. Pokolenie Y oczekuje możliwości realizowania pasji, stałego uczenia się i zdobywania międzynarodowego doświadczenia. Ważna jest również kultura organizacyjna i środowisko pracy. Młodzi chcą rozwijać się w atmosferze wzajemnego zaufania, poszanowania indywidualności i mieć możliwość wyrażania swojego zdania.

Praca w zespole

Mają wysokie wymagania w stosunku do siebie i wolą pracować w zespołach, a nie jako jednostki.  

Elastyczność miejsca pracy

Życie prywatne i zawodowe coraz mocniej się przeplatają i wzajemnie uzupełniają, dlatego mamy do czynienia z przechodzeniem z modelu work – life balance do modelu work – life style. Bycie “cały czas” w pracy nie stanowi dla nich problemu. Dzięki stałemu dostępowi do internetu i możliwości wykonania wielu operacji przy użyciu smartfona jest nawet czymś oczywistym- niezależnie od miejsca, w którym są.

Efektywność

Millenialsi posiadają ogromną potrzebę natychmiastowych rezultatów swojej pracy i chęć szybkiego rozwoju i awansu. Efektywność ich pracy jest dla nich niezwykle istotna.

Odpowiedzialność społeczna biznesu oraz współpraca

Zdecydowana większość przedstawicieli pokolenia Millenialsów wierzy, że na firmach, tak samo jak na rządach spoczywa odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.

Millenialsi chcą działać wspólnie z biznesem. To pokolenie, które chce mieć jasny cel działania, podyktowany nie tylko zyskiem firmy; młodzi ludzie chcą wiedzieć, że ich praca ma głębszy sens. Chcą mieć poczucie, że mają głos, że mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji firmowych.

Poważnym problemem, przed którym stoją pracodawcy to brak przywiązywania się Pokolenia Y do jednego miejsca pracy. Millenialsi nie boją się zmian, chętnie ryzykują zmianę pracy, jeśli widzą, że gdzie indziej w większym stopniu mogą spełniać swoje aspiracje. Dlatego też według Raportu Deloitte: Global Human Capital Trends 2016 działania HR-owców powinny skupiać się na marce pracodawcy, rynek pracy jest przejrzysty, więc to organizacja ma stworzyć kulturę zaangażowania przyszłych pracowników. Drugim ważnym działaniem HR-owców jest ciągły rozwój pracowników- wyłapywanie i rozwijanie talentów w organizacji.

UWAGA!

Więcej o tym czym charakteryzują się osoby z Pokolenia Y, gdzie ich szukać i o czym należy pamiętać podczas rekrutacji?
Jak zarządzać Y-kami w pracy?
O tym między innymi na naszych najbliższych warsztatach 7 grudnia 2016r. Liczba miejsc ograniczona!
Zapisy i program warsztatów:
http://sigmund-polska.pl/szkolenia/warsztaty/pokolenie-y/

Pokolenie Y – nowa generacja pracowników