menu

Tak jak wspominaliśmy w pierwszej części w cyklu naszych artykułów przedstawimy różne modele klasyfikacji osobowości oraz zaprezentujemy, jak dopasowanie osobowości do wykonywanej pracy wpływa na poprawę jej efektywności. Zapraszamy do zapoznania się z trzecią częścią artykułu:

Osobowość a kultura narodowa

Z pewnością nie ma jednego typu osobowości dla danej kultury. Niemal w każdej kulturze można, na przykład, natrafić na ludzi o dużej i małej skłonności do ryzyka. Kultura każdego kraju ma jednak wpływ na dominujące cechy osobowości jego mieszkańców. Można to pokazać na przykładzie dwóch cech osobowości- umiejscowienia kontroli i osobowości typu A.

Udowodniono, że ludzie należący do różnych kultur mają różny stosunek do środowiska. W Ameryce Północnej panuje przekonanie, że człowiek może podporządkować sobie środowisko. W innych społeczeństwach, na przykład w krajach Bliskiego Wschodu, powszechna jest wiara w przeznaczenie. Zwróćmy uwagę na bliską analogię z wewnętrznym i zewnętrznym umiejscowieniem kontroli. Wewnętrznego umiejscowienia kontroli można się spodziewać częściej wśród pracowników amerykańskich i kanadyjskich niż wśród pochodzących z Arabii Saudyjskiej czy Iranu.

Przewaga osobowości typu A także w pewnym stopniu zależy od kultury, w której człowiek dorasta. Osoby typu A są wszędzie, lecz jest ich więcej w krajach kapitalistycznych, gdzie ceni się osiągnięcia i sukcesy materialne. Szacuje się na przykład, że do typu A należy 50 procent mieszkańców Ameryki Północnej. Taki odsetek nie powinien nas dziwić. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie przywiązuje się wielką wagę do gospodarowania czasem i do efektywności. W obu kulturach duże znaczenie mają osiągnięcia oraz zdobywanie pieniędzy i dóbr materialnych. W takich społeczeństwach, jak szwedzkie czy francuskie, gdzie materializm jest mniej ceniony, można się spodziewać mniejszego udziału osobowości typu A.

W następnym artykule (za tydzień) poruszymy tematykę dotyczącą zgodności pomiędzy osobowością a wykonywanym zawodem.

Źródło: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, H, Król, A. Ludwiczyński

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. III

Dodaj komentarz