Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. I

Rozwój osobistyNo Comments

Jesteś tutaj:Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. I

Rozpoczynając pracę, mamy już ukształtowaną osobowość, która wywiera silny wpływ na nasze zachowania w pracy.

Co to jest osobowość?

Niektórzy ludzie są spokojni i bierni, inni zaś hałaśliwi i agresywni. Posługując się w opisie osób takimi pojęciami, jak łagodność, bierność, hałaśliwość, agresywność, ambicja, lojalność lub towarzyskość, dokonujemy kategoryzacji według cech psychicznych. Osobowość jest więc kombinacją cech psychicznych, jakimi posługujemy się w klasyfikacji jednostki.
Na podstawie wszechstronnych badań psychologicznych zidentyfikowano szesnaście podstawowych cech osobowości:

1. Skrytość a otwartość.
2. Niska inteligencja a wysoka inteligencja.
3. Uczuciowość a stabilność emocjonalna.
4. Uległość a władczość.
5. Powaga a beztroska.
6. Oportunizm a sumienność.
7. Lękliwość a brawura.
8. Oschłość a wrażliwość.
9. Ufność a podejrzliwość.
10. Praktyczność a wyobraźnia.
11. Prostolinijność a spryt.
12. Pewność siebie a nieśmiałość.
13. Konserwatyzm a nowatorstwo.
14. Zależność od grupy a samowystarczalność.
15. Impulsywność a powściągliwość.
16. Swoboda a napięcie.

Zauważmy, że każda cecha jest dwubiegunowa, czyli obejmuje dwie skrajności (np. skrytość i otwartość). Stwierdzono, że owe szesnaście cech stanowi trwałą i niezmienną podstawę zachowań, umożliwiającą przewidywanie zachowania jednostki w określonych sytuacjach dzięki ustaleniu ich wagi w danym kontekście.

Model wielkiej piątki

W ostatnich latach znaczna ilość badań naukowych potwierdziła, że pięć podstawowych wymiarów osobowości stanowi fundament wszystkich jej cech. Składnikami modelu wielkiej piątki są:

  • Ekstrawersja – towarzyskość, rozmowność, asertywność.
  • Ugodowość – życzliwość, gotowość do współpracy, ufność.
  • Sumienność – odpowiedzialność, niezawodność, wytrwałość, dążenie do osiągnięć.
  • Stabilność emocjonalna – opanowanie, zapał, poczucie bezpieczeństwa (biegun dodani) w opozycji do napięcia, nerwowości, przygnębienia i niepewności (biegun ujemny).
  • Otwartość na doświadczenie – wyobraźnia, zmysł artystyczny, intelekt.

Badania nad wielką piątką nie tylko umożliwiły tworzenie jednolitych opisów osobowości, ale również przyczyniły się do odkrycia ważnej relacji między wymiarami osobowości a osiągnięciami zawodowymi. Rozpatrywano pięć kategorii zawodowych, mianowicie profesjonalistów (w tym inżynierów, architektów, księgowych, prawników), policjantów, handlowców, menedżerów oraz robotników przyuczonych i wykwalifikowanych. Miarą dokonań zawodowych były oceny wyników pracy, umiejętność uczenia się (postępy osiągane w szkoleniach) oraz dane personalne, takie jak poziom zarobków.

Stwierdzono, że sumienność jest prognostykiem osiągnięć zawodowych we wszystkich badanych grupach. Wartość prognostyczna pozostałych wymiarów osobowości zależy zarówno od kryterium osiągnięć, jak i od grupy zawodowej. Ekstrawersja pozwala na przykład oczekiwać dobrych wyników na stanowiskach kierowniczych i wśród handlowców. Jest to uzasadnione, ponieważ z wykonywaniem tych zajęć wiążą się intensywne kontakty społeczne. Podobnie, otwartość na doświadczenia okazała się istotna w przewidywaniu skuteczności szkolenia, co również wydaje się logiczne.

Na tym właśnie modelu zostały opracowane nasze testy SIGMUND. Pozwalają one na ocenę zarówno kandydatów na dane stanowisko, jak i również ocenę obecnych pracowników, co pozwala na opracowanie indywidualnej ścieżki kariery każdego pracownika i sprawdzenie na jakim stanowisku najlepiej będzie się odnajdywał. Zgodnie z obowiązującym trendem na rynku pracy, który staje się powoli rynkiem pracownika – posiadanie informacji o potencjale kandydata (czy też obecnego pracownika) pozwala stworzyć pracodawcy takie warunki pracy, które zatrzymają go na dłużej w organizacji, a tym samym oszczędzą dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją.
Za tydzień kolejna część artykułu, w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

Źródło: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, H, Król, A. Ludwiczyński

Dodaj komentarz

Top

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close