Dla naszych Klientów przygotowujemy projekty szkoleniowe opracowane na podstawie zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych ich organizacji, w oparciu o sprawdzone narzędzia badawcze oraz pogłębione analizy sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego.

Sigmund Polska to:

  • Wyspecjalizowana kadra – SIGMUND Polska tworzony jest przez zespół praktyków – konsultantów i trenerów o międzynarodowych i korporacyjnych doświadczeniach zawodowych oraz wysokich kwalifikacjach merytorycznych i specjalistycznych.
  • Międzynarodowe know-how – SIGMUND Polska wykorzystuje najlepsze i sprawdzone wzorce szkoleniowo-doradcze oraz wdraża międzynarodowe standardy rozwoju kompetencji zasobów ludzkich przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki lokalnej.
  • Elastyczność oferty – współpracę rozpoczynamy od analizy przedsiębiorstwa i jego potrzeb szkoleniowych, co pozwala nam maksymalnie dostosować program do oczekiwań naszych Klientów.

Zapewniamy aktywne wspieranie klientów w procesie wdrażania pozytywnych zmian poprzez rozwój praktycznych umiejętności i kształtowanie postaw uczestników naszych szkoleń oraz stałe dostosowywanie oferty firmy do potrzeb naszych klientów.

Oferujemy:

SIGMUND Polska oferuje swoim klientom szkolenia i usługi doradcze w następujących zakresach:

  1. Szkolenia specjalistyczne i zawodowe w poszczególnych obszarach struktur przedsiębiorstw, organizacji i instytucji.
  2. Szkolenia ogólne wspierające rozwój kompetencji indywidualnych.
  3. Szkolenia specjalistyczne w wybranych branżach w formule zamkniętej.
  4. Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami.
  5. Usługi w zakresie outsourcingu szkoleń.