22 stycznia 2019

O nas

Od 1985 roku SIGMUND stanowi multidyscyplinarny zespół ekspertów w dziedzinie: zasobów ludzkich i zarządzania, psychologów, informatyków i statystyków, którzy łączą swoje know-how w celu opracowania obiektywnych narzędzi oceny postaw i zachowań w sytuacjach zawodowych.

Testy SIGMUND identyfikują i badają kluczowe czynniki wpływające na wydajność i sukces w sytuacji zawodowej. Klientów korzystających z naszych testów wspieramy w całym cyklu życia zawodowego pracowników: od rekrutacji i selekcji, poprzez rozwój, mobilność i rozwój zawodowy.

Wszystkie nasze testy budowane są w oparciu o rygorystyczne podejście oparte na metodologii naukowej, którą udoskonaliliśmy w ciągu ostatnich 20 lat. Wszystkie nasze testy podlegają kalibracji pod względem: wiarygodności, rzetelności i skuteczności.

Jesteśmy przekonani, że umiejętności indywidualne i zespołowe w sytuacji zawodowej mają ogromny wpływ na sukces organizacji. Nasze narzędzia ewaluacji pozwalają naszym klientom na pomiar i określenie ich umiejętności kluczowych, przyczyniając się w ten sposób do lepszego wyboru, zarządzania i rozwoju posiadanych zasobów ludzkich.

Nie ulega wątpliwości, że organizacje, które najlepiej mierzą i zarządzają potencjałem i motywacją swoich pracowników będą liderami w swojej branży. SIGMUND stale inwestuje w badania i rozwój, aby dostarczać swoim klientom nowe rozwiązania, które są coraz bardziej dostosowane do różnych potrzeb oceny i rozwoju zasobów ludzkich.

SIGMUND jest światowym liderem testów dla osób zawodowo zajmujących się Zasobami Ludzkimi oraz agencji zatrudnienia. Wszystkie nasze testy psychometryczne są opracowane w oparciu o metodologię naukową, którą systematycznie doskonaliliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Testy stanowią przedmiot prac opartych na wzorcu, w w celu zapewniania ich rzetelności i wiarygodności.


Firma Sigmund Polska, jest generalnym i wyłącznym dystrybutorem w Polsce, testów firmy Sigmund Distribution.

Swoją działalność opieramy na bogatych doświadczeniach Sigmund Distribution, dzięki czemu mamy wsparcie w postaci doświadczonego zespołu ekspertów w dziedzinie rekrutacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


SIGMUND NA ŚWIECIE

Top