O Sigmund Polska

Firma Sigmund

Od 1985 roku SIGMUND stanowi multidyscyplinarny zespół ekspertów w dziedzinie: zasobów ludzkich i zarządzania, psychologów, informatyków i statystyków, którzy łączą swoje know-how w celu opracowania obiektywnych narzędzi oceny postaw i zachowań w sytuacjach zawodowych.

 

SIGMUND jest światowym liderem testów dla osób zawodowo zajmujących się Zasobami Ludzkimi oraz agencji zatrudnienia.

 

Wszystkie nasze testy psychometryczne są opracowane w oparciu o metodologię naukową, którą systematycznie doskonaliliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Testy stanowią przedmiot prac opartych na wzorcu, w celu zapewniania ich rzetelności i wiarygodności. Testy SIGMUND identyfikują i badają kluczowe czynniki wpływające na wydajność i sukces w sytuacji zawodowej.

Sigmund na świecie

Nie ma wątpliwości, że liderami w swojej branży będą organizacje, które najlepiej będą mierzyć i zarządzać potencjałem i motywacją swoich pracowników. Dlatego SIGMUND nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby zapewnić swoim klientom nowe rozwiązania, które zawsze są lepiej dostosowane do różnych potrzeb w zakresie oceny i rozwoju ich zasobów ludzkich.

Sigmund Polska jest wyłącznym dystrybutorem testów firmy SIGMUND Distribution z siedzibą w Paryżu.

Swoją działalność opieramy na bogatych doświadczeniach Sigmund Distribution, dzięki czemu mamy wsparcie doświadczonego zespołu ekspertów w dziedzinie rekrutacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Obserwuj nas

Obserwuj nas na portalach społecznościowych.

Kontakt

Klienci

Z naszych usług skorzystali…