Cztery sylwetki menedżerów.

Dzisiaj kilka słów o typach menedżerów- także wśród nich spotyka się wyróżniające się cechy charakteru lub indywidualny styl kierowania. Studia przeprowadzone wśród menedżerów, którzy odnieśli sukcesy, wykazały, że istnieją cztery typy osobowościowe wśród nich. W kontaktach i w obcowaniu z zespołem osobowość menedżera odgrywa oczywiście ważną rolę. Analiza cech osobowości Więcej…

Lider zespołu – z zewnątrz czy z wewnątrz?

Skuteczne działanie zespołu wymaga przywódcy, który będzie koordynował pracę, delegował zadania, rozładowywał konflikty, dostarczał informacji. Rola lidera, tak jak każda rola w zespole, powinna przypaść odpowiedniej osobie -posiadającej cechy, które przyczynią się do szybkiej integracji grupy. Lider może być wyznaczony lub wyłoniony naturalnie. Jeśli rola lidera nie będzie przechodnia przywódca Więcej…

Delegowanie zadań / przekazywanie uprawnień

W dzisiejszym artykule zajmiemy się kolejną z kluczowych kompetencji zarządzania zespołem (więcej o zarządzaniu zespołem TUTAJ i TUTAJ) –  delegowaniem zadań. Liderzy i/lub menedżerowie mogą zachowywać władzę w swoich rękach lub przekazywać ją innym poprzez swój styl zarządzania. Przekazywanie uprawnień nie musi wcale oznaczać przekazywania władzy przez osobę, która ją posiada, podwładnemu. Niektórzy Więcej…

Motywowanie pracowników

W dzisiejszym artykule zajmiemy się jedną z kluczowych kompetencji zarządzania zespołem (więcej o zarządzaniu zespołem TUTAJ)-  motywowaniem- zwłaszcza w świetle pewnych modeli teoretycznych. Jeśli z tych list wybierzemy jeden element, np. pieniądze, możemy następnie zastanowić się nad tym, jak ten element może działać zarówno jako czynnik motywujący, jak i czynnik obniżający Więcej…

Zarządzanie zespołem

Terminów przywództwo w zespole i zarządzanie zespołem używa się często tak, jakby były równoznaczne, ale w rzeczywistości są to dwie odrębne role. Od liderów oczekuje się często, że będą dobrymi menedżerami, a od menedżerów wymaga się często odgrywania roli liderów wobec osób, którymi kierują. Różnice między tymi pojęciami można wyróżnić Więcej…

Jak budować zaufanie swojego zespołu?

Zaufanie lub brak zaufania stają się coraz ważniejsze dla współczesnych menedżerów. Przedstawimy teraz definicję zaufania oraz damy kilka wskazówek ułatwiających budowanie wiarygodności i zaufania. Czym jest zaufanie? Zaufanie oznacza pozytywne przeświadczenie, że druga strona nie będzie oszukiwać w łowach, działaniu lub decyzjach. Dwa najważniejsze aspekty tej definicji to wiedza i Więcej…

Kierowanie zespołem jako kluczowa umiejętność dobrego przywódcy

Przywództwo coraz częściej pojawia się w kontekście zespołowym. Niestety, wielu menedżerów nie jest przygotowanych do takiej zmiany. Jak zauważył jeden ze znanych doradców: „Nawet najzdolniejsi menedżerowie mają trudności z przestawieniem się na pracę w zespole, ponieważ wszystkie czynności kontrolno- nakazowe, do których się przyzwyczaili, teraz okazują się niestosowne. Nie ma Więcej…

Przywództwo charyzmatyczne i przywództwo wizjonerskie

Większość teorii przywództwa dotyczy przywódców transakcyjnych. Tacy przywódcy kierują lub motywują swoich podwładnych do osiągania wyznaczonych celów, wyjaśniając im wymagania roli i zadań. Jest jednak jeszcze inny typ przywódcy, który inspiruje podwładnych do podporządkowania własnych interesów celom organizacji i potrafi wywierać głęboki, niezwykły wpływ na ludzi. Są to przywódcy transformacyjni Więcej…

Czy mężczyźni i kobiety rządzą inaczej?

W dzisiejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy styl zarządzania kobiet i mężczyzn się różni? Zapraszamy do lektury! Z obszernego przeglądu literatury można wciągnąć dwa wnioski dotyczące płci i przywództwa. Po pierwsze, podobieństwa pomiędzy stylami przywództwa kobiet i mężczyzn zwykle przewyższają różnice. Po drugie, jedna z różnic polega na tym, Więcej…