Kategoria: Rozwój osobisty

Role w zespole

Większość organizacji, a może nawet wszystkie, podczas wykonywanej pracy, funkcjonują dzięki ludziom, którzy pracują na rzecz wspólnych celów. Pozwala to osiągnąć znacznie więcej niż mogłoby osiągnąć jednostki nie mające wspólnej wizji. Często jednak nasze zespoły są geograficznie rozproszone i mają niejednorodny skład, są w nich bowiem osoby pracujące za wynagrodzeniem i ochotniczo, w pełnym i niepełnym wymiarze, ludzie młodzi i starsi, a także- jeśli wolno nam to stwierdzić- osoby kompetentne i niekompetentne. Ta różnorodność przynosi

Temperament i jego wpływ na styl pracy

Przez temperament rozumie się charakterystyczną dla danej jednostki i uwarunkowaną biologicznie siłę oraz szybkość reagowania. Wchodzi tu w grę przede wszystkim reagowanie emocjonalne (trwałość i siła uczuć, wrażliwość) oraz związana z nim ogólna ruchliwość człowieka. Jednakże temperament przejawia się nie tylko w emocjach, lecz także i w innych procesach psychicznych, np. w myśleniu czy spostrzeganiu. Temperament jest wrodzony i w niewielkim stopniu ulega modyfikacjom w wyniku działania czynników zewnętrznych. Najbardziej znana i po dziś dzień

Rola Inteligencji Emocjonalnej w życiu zawodowym

Tylko 20% sukcesu uwarunkowane jest naszym współczynnikiem IQ. Pozostałe 80% w znacznej mierze zależy od inteligencji emocjonalnej. Wielu ludzi z wykształceniem akademickim i wysoko rozwiniętymi zdolnościami analitycznymi pracuje później w prostych zawodach lub pełni funkcje przełożonych, którzy wykorzystują swój IQ tylko w niewielkim stopniu. Nie dzieje się to przypadkiem- sama inteligencja poznawcza nie wystarczy bowiem do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym- co najmniej tak samo ważna jest inteligencja emocjonalna. Wytrwałość- znak rozpoznawczy EQ Przeważnie droga

Czym jest Inteligencja Emocjonalna?

Co to właściwie jest inteligencja emocjonalna? W czym się przejawia? W oparciu o wyniki badań dwóch psychologów- Petera Saloveya i Johna D. Meyera, Daniel Goleman wyodrębnił pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej: Podstawowym warunkiem jest rozpoznanie własnych emocji. Wymagana jest tutaj szczerość wobec samego siebie i nieco ćwiczeń: jakie uczucia mnie poruszają? Jaki człowiek wywołuje u mnie poczucie znużenia, złości czy może strachu? Jak reaguję na krytykę? Jakie znaczenie ma dla

Czym różni się IQ od EQ?

Wysoki współczynnik IQ (ilorazu inteligencji) łączy się zazwyczaj z niezwykłymi osiągnięciami umysłowymi, takimi na przykład jak zdobycie wysokiego tytułu naukowego. Rzeczywiście, współczynnik IQ ma wiele wspólnego z sukcesami w szkole i na studiach. Od niego zależy również nasza umiejętność liczenia, konstruowania planów, przyjmowania wiedzy, łączenia ze sobą faktów i wiadomości. Człowieka inteligentnego można poznać po tym, że w wyniku jego działania powstaje coś zupełnie nowego albo że potrafi znaleźć rozwiązania problemów, których wcześniej nie potrafił

Kultura organizacji a kultura narodowa

W kilku miejscach mówiliśmy już o potrzebie uwzględniania różnic narodowych – czyli kultury narodowej – jeśli chcemy trafnie przewidzieć zachowania w organizacjach w różnych krajach. Czy kultura narodowa dominuje nad kulturą organizacji? Czy na przykład filia IBM w Niemczech odzwierciedla raczej cechy narodowości niemieckiej czy wspólną kulturę koncernu IBM? Badania wykazują, że kultura narodowa ma większy wpływ na pracowników niż ich kultura organizacji. Niemieccy pracownicy w filii IBM w Monachium będą zatem bardziej ulegali wpływom

Emocje odczuwane i emocje okazywane

W dzisiejszym artykule omówimy, co to są emocje odczuwane i okazywane, jakie wyróżniamy emocje uniwersalne i czy można być całkowicie pozbawionym emocji i jak to się ma do naszego życia zawodowego. Emocje odczuwane i emocje okazywane Praca emocjonalna stwarza dylematy, gdy obowiązki zawodowe wymagają wyrażania emocji niezgodnych z rzeczywistymi uczuciami. Zdarza się to dość często. Możesz na przykład mieć wielkie trudności, aby być uprzejmym dla każdego w miejscu pracy. Być może ktoś wydaje ci się

Emocje i ich rola w życiu zawodowym

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną już częścią artykułu z serii „Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej”. Tym razem o tym czym są emocje i ich roli w życiu zawodowym. Emocje. Biorąc pod uwagę oczywistą rolę emocji w życiu codziennym, zaskoczenie może budzić fakt, że do niedawna zagadnienie emocji było w nauce o zachowaniach w organizacji traktowane marginesowo. Jak to możliwe? Nasuwają się dwa wyjaśnienia. Pierwszym z nich jest mit racjonalności. Do

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. IV

Zapraszamy do zapoznania się z czwartą częścią artykułu z serii „Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej”. Zgodność pomiędzy osobowością a wykonywanym zawodem. Wiadomo, że ludzie mają różne osobowości. Są też różne rodzaje pracy. Zgodnie z logiką należałoby dopasować osobowości do odpowiednich zajęć.  Najlepiej zbadana teorią zgodności zawodu z osobowością jest model sześciu typów osobowości. Według tego modelu zadowolenie z pracy i skłonność do zmiany zajęcia zależy od tego, w jakiej mierze osobowość

Osobowość i emocje a ich znaczenie w pracy zawodowej cz. III

Tak jak wspominaliśmy w pierwszej części w cyklu naszych artykułów przedstawimy różne modele klasyfikacji osobowości oraz zaprezentujemy, jak dopasowanie osobowości do wykonywanej pracy wpływa na poprawę jej efektywności. Zapraszamy do zapoznania się z trzecią częścią artykułu: Osobowość a kultura narodowa Z pewnością nie ma jednego typu osobowości dla danej kultury. Niemal w każdej kulturze można, na przykład, natrafić na ludzi o dużej i małej skłonności do ryzyka. Kultura każdego kraju ma jednak wpływ na dominujące

Top

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close