Wywiad behawioralny w praktyce

Wywiad behawioralny jest jedną z metod rekrutacji stosowanych przy naborach na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Jest przeprowadzany z kandydatami, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe. Polega na zadawaniu takich pytań, aby uzyskać informacje o zachowaniach w konkretnych sytuacjach, które mogą wykazać cechy pożądane do pracy na danym stanowisku. Istnieją dwa modele przeprowadzania wywiadu behawioralnego: STAR: S (situation) – […]

Jak negocjować ofertę z potencjalnym kandydatem?

Dzisiejsi pracownicy są świadomi niedoboru umiejętności i braku odpowiedniego doświadczenia kandydatów na rynku pracy, dlatego zmieniają dynamikę poszukiwań pracy i są bardziej pewni siebie, formułując swe żądania wobec nowych pracodawców, co pozwala im wynegocjować  korzystne kontrakty. Większość kandydatów słysząc „negocjacje z pracodawcą” automatycznie myśli o wynagrodzeniu. Warto jednak pamiętać, że obecnie oferty warunków zatrudnienia firm […]

Dlaczego warto tworzyć profil kandydata?

Profil (lub charakterystyka) idealnego kandydata jest dokumentem, który obok opisu stanowiska pracy stanowi podstawę do sporządzenia ogłoszenia lub innych materiałów wysyłanych do kandydatów na stanowisko pracy. Jest wykorzystywany w procesie rekrutacji i selekcji. Warto sporządzić go w formie pisemnej, szczególnie jeśli w selekcji bierze udział więcej osób oceniających. Istnieje kilka tradycyjnych sposobów sporządzania go; wszystkie […]

Trudności i błędy w poznawaniu kandydatów do pracy

Poznawanie i ocena nowych ludzi nie jest wyłącznie sprawą działów osobowych i zawodowych psychologów. Czynności te wykonuje każdy wobec swoich kolegów i zwierzchników, przede wszystkim zaś w stosunku do ludzi nowo przyjętych, z którymi współpracuje. Wyniki tych usiłowań poznawczych mają nieraz wpływ praktyczny na nasze postępowanie i przebieg adaptacji nowicjusza do nowego środowiska pracy. Trzeba […]

Techniki poznawania kandydatów do pracy

W każdej wykwalifikowanej pracy potrzebne są określone zdolności i umiejętności. W jednym przypadku jest to przede wszystkim zręczność ręki, a w drugim- koncentracja uwagi i bystrość oka, w innym zaś umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Potrzebna jest również chęć do pracy i poczucie odpowiedzialności. Ponieważ pod wszystkimi wymienionymi względami poszczególni ludzie bardzo się od siebie różnią, […]

Pokolenie Z na rynku pracy

Facebook? Oczywiście. Książki? Absolutnie nie. Gry wideo? Na pewno. Sport? Nie ma mowy. Prędkość? Tak. Cierpliwość? Nie za bardzo. To- w skrócie- osoba “Generacji Z” – niezależna, uparta, pragmatyczna i zawsze w pośpiechu. „Zetki” – wychowane przez zapracowanych rodziców, od dzieciństwa przygotowywane do wyścigu szczurów i odnoszenia sukcesów – wyrosły na indywidualistów, samotników i geniuszy […]

Efektywność metod selekcji

W czasach, gdy zaczynamy mówić o „rynku pracownika” efektywność metod selekcji zaczyna być tematem niezwykle istotnym. Powszechnie stosowane kryteria: koszt, łatwość zastosowania czy po prostu przyzwyczajenie z punktu widzenia efektywności procesu selekcji nie są wystarczające. Aby szanse pozyskania pożądanego pracownika ukształtowały się na godziwym poziomie, niezbędne jest dołączenie informacji o wartości predykcyjnej rozpatrywanych metod oraz […]

Efektywność rekrutacji

Skąd pozyskiwać pracowników? Jaka metoda jest najbardziej efektywna? Co składa się na efektywność rekrutacji? O tym w dzisiejszym artykule. Podstawową miarą efektywności rekrutacji jest analiza wskaźników produktywności, absencji, fluktuacji, satysfakcji itd., osiąganych przez pracowników, pozyskanych za pomocą poszczególnych metod rekrutacji. Zasadniczy wpływ na efektywność poszczególnych form rekrutacji ma przede wszystkim stopień, w jakim dostarczają one […]

10 najpopularnieszych pytań rekrutacyjnych

Udało się! Twoje CV przetrwało przesiew działu HR i zaproszono Cię na rozmowę kwalifikacyjną. To, jak zaprezentujesz się podczas spotkania rekrutacyjnego, zaważy o tym, czy zostaniesz przyjęty do pracy. Podpowiemy Ci, jakich pytań możesz się spodziewać i jak się do nich przygotować.Jest to klasyczne pytanie, które pada na początku wielu spotkań kwalifikacyjnych. To jak na […]

Podkolorowane CV – Polacy kłamią o swoim doświadczeniu i językach obcych

Blisko połowa z nas koloruje swój życiorys. W CV ubarwiane jest doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności czy historia zatrudnienia. Z badań wynika, że w procesie rekrutacji z prawdą mija się aż 44 proc. kandydatów. Kłamstwo ma jednak krótkie nogi, poza tym rekruterzy coraz lepiej wiedzą, jak je rozpoznać. Złapanie kandydata na kłamstwie może przesądzić o wyniku […]