menu

Badanie potencjału pracowników jest istotną wskazówką w przypadku rekrutacji jak i również w sytuacji tworzenia planów sukcesji, kwalifikowania do programów rozwojowych dla osób określanych mianem “młodych talentów”, czy też w określaniu dalszych ścieżek rozwoju na danych stanowiskach. 

Suma potencjałów wszystkich pracowników stanowi potencjał pracy firmy, zatem w jej interesie leży pozyskiwanie pracowników o możliwie wysokich walorach (potencjale) oraz skonstruowanie systemu inwestowania w pracowników (inaczej posiadaną siłę roboczą) mającego na celu nieustanne podwyższanie kwalifikacji oraz potencjału pracowników firmy, będącego w obecnych czasach strategicznym zasobem organizacji. Jak bowiem wykazały badania empiryczne w ostatnich latach, inwestycje w kapitał ludzki mają porównywalne znaczenie dla przedsiębiorstwa, jak inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Dlatego też każda organizacja chcąca we właściwy sposób kreować swój wizerunek na rynku oraz mająca na względzie prawidłowość, że efektywność działania organizacji zaczyna się od produktywności jej pracowników, powinna dokonywać analizy zasobów kadrowych, ich potencjału oraz stopnia jego wykorzystania.

Analizy potencjału kadrowego w przedsiębiorstwie dokonuje się w celu ustalenia, jak posiadany kapitał przedsiębiorstwa w postaci pracowników może wpływać budująco lub też destabilizująco na całą strukturę przedsiębiorstwa. Analiza ta daje również możliwość osobie (grupie osób), które są poddawane tejże analizie omówienie jej (ich) aspiracji zawodowych i porównanie ich z kierunkami rozwoju organizacji, obsadą personalną i planami awansów. Oceniany pracownik ma możliwość: prezentacji swoich słabych i silnych stron; zastanowienia się nad tym, co lubi i czego nie lubi prezentacji swoich aspiracji zawodowych i przewidywanego awansu w hierarchii przedsiębiorstwa. Po tak dokonanej analizie można zaprojektować proces doskonalenia danej osoby, np. poprzez jej szkolenie, dokształcenie, zmianę stanowiska pracy, udział w zespołach zadaniowych czy też trenowanie.

Narzędzia, które najczęściej wykorzystywane są do badania potencjału pracowników i kandydatów to: Assessment Centre lub Development Centre, ocena okresowa, testy psychometryczne (w tym testy Sigmund badające trzy obszary kompetencji: społeczne, zawodowe oraz psychologiczne). Na podstawie takiego testu jesteśmy w stanie określić czy dany pracownik jak i również kandydat na dane stanowisko spełnia wymogi naszego modelu kompetencyjnego i jak dalej możemy planować jego rozwój w naszej organizacji.  W szybki i prosty sposób jesteśmy w stanie określić jego mocne strony jak i obszary do pracy, dzięki czemu wiemy jakie zadania przydzielić danemu pracownikowi, aby był efektywny i zadowolony ze swojej pracy.

Dzięki badaniom potencjału z wykorzystaniem testów Sigmund Polska możemy nie tylko świetnie poznać pracowników naszej organizacji, ale także z sukcesami zarządzać ich karierą.

Jak wykorzystać testy Sigmund Polska w badaniu potencjału pracowników? O tym już 17 maja na naszym szkoleniu. Zapisy TUTAJ.

Źródło: “Rozwój pracowników”; pr. zbior. pod red. Adama Szałkowskiego
Badanie potencjału pracowników