22 stycznia 2019

Badanie kompetencji

Obecnie dla jednego z naszych klientów realizujemy projekt, którego celem jest zbadanie kompetencji u 220 menedżerów.

Badanie kompetencji menedżerskich

Projekt zakłada opracowanie profilu stanowiska, zgodnego z matrycą opracowaną przez Klienta. W trakcie projektu wszystkie badane osoby będą zobowiązane do wypełnienia kwestionariusza online (za pośrednictwem platformy SIGMUND) w jednym dniu.

Po wypełnieniu badania, każdy pracownik odbędzie spotkanie podsumowujące, podczas którego otrzyma swoje wyniki wraz z ich interpretacją.

Top