Role w zespole

Większość organizacji, a może nawet wszystkie, podczas wykonywanej pracy, funkcjonują dzięki ludziom, którzy pracują na rzecz wspólnych celów. Pozwala to osiągnąć znacznie więcej niż mogłoby osiągnąć jednostki nie mające wspólnej wizji. Często jednak nasze zespoły są geograficznie rozproszone i mają niejednorodny skład, są w nich bowiem osoby pracujące za wynagrodzeniem i ochotniczo, w pełnym i […]

Ocena i przegląd wyników pracy

Jeżeli nasze organizacje maja stale rozwijać się dzięki rozwojowi  swych członków, potrzebujemy mechanizmu umożliwiającego regularną ocenę tego procesu. Narzędziem stosowanym przez wiele organizacji komercyjnych w ich systemach wynagradzania powiązanego z wynikami pracy jest ocena roczna. W ten sam sposób wykorzystuje to narzędzie wiele organizacji pozarządowych. Problem pojawia się wtedy, gdy taka ocena koncentruje się na […]

Temperament i jego wpływ na styl pracy

Przez temperament rozumie się charakterystyczną dla danej jednostki i uwarunkowaną biologicznie siłę oraz szybkość reagowania. Wchodzi tu w grę przede wszystkim reagowanie emocjonalne (trwałość i siła uczuć, wrażliwość) oraz związana z nim ogólna ruchliwość człowieka. Jednakże temperament przejawia się nie tylko w emocjach, lecz także i w innych procesach psychicznych, np. w myśleniu czy spostrzeganiu. […]

Trudności i błędy w poznawaniu kandydatów do pracy

Poznawanie i ocena nowych ludzi nie jest wyłącznie sprawą działów osobowych i zawodowych psychologów. Czynności te wykonuje każdy wobec swoich kolegów i zwierzchników, przede wszystkim zaś w stosunku do ludzi nowo przyjętych, z którymi współpracuje. Wyniki tych usiłowań poznawczych mają nieraz wpływ praktyczny na nasze postępowanie i przebieg adaptacji nowicjusza do nowego środowiska pracy. Trzeba […]

Techniki poznawania kandydatów do pracy

W każdej wykwalifikowanej pracy potrzebne są określone zdolności i umiejętności. W jednym przypadku jest to przede wszystkim zręczność ręki, a w drugim- koncentracja uwagi i bystrość oka, w innym zaś umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Potrzebna jest również chęć do pracy i poczucie odpowiedzialności. Ponieważ pod wszystkimi wymienionymi względami poszczególni ludzie bardzo się od siebie różnią, […]

Pokolenie Z na rynku pracy

Facebook? Oczywiście. Książki? Absolutnie nie. Gry wideo? Na pewno. Sport? Nie ma mowy. Prędkość? Tak. Cierpliwość? Nie za bardzo. To- w skrócie- osoba “Generacji Z” – niezależna, uparta, pragmatyczna i zawsze w pośpiechu. „Zetki” – wychowane przez zapracowanych rodziców, od dzieciństwa przygotowywane do wyścigu szczurów i odnoszenia sukcesów – wyrosły na indywidualistów, samotników i geniuszy […]

Adaptacja nowych pracowników

Według definicji, adaptacja społeczno-zawodowa (wprowadzenie do pracy) to proces przystosowania nowego pracownika do stanowiska i środowiska pracy, którego celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania w obszarze zawodowym i społecznym. W procesie adaptacji chodzi bowiem o to, aby pracownik z jednej strony przystosował się do treści i warunków pracy na przydzielonym stanowisku, poznał jego miejsce w strukturze organizacyjnej, […]

Pokolenie Y – nowa generacja pracowników

Przez wiele lat, pracodawcy byli świadomi jak wygląda zaangażowanie i retencja pracowników w ich miejscu pracy. Po pojawieniu się nowego pokolenia (Millenialsów) przedsiębiorstwa będą musiały opracować nową politykę zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Millenialsi czy tzw. pokolenie Y to osoby urodzone między 1983 a 2001 rokiem. Millenialsi mają odmienny- niż inne pokolenia – pogląd […]

Rola Inteligencji Emocjonalnej w życiu zawodowym

Tylko 20% sukcesu uwarunkowane jest naszym współczynnikiem IQ. Pozostałe 80% w znacznej mierze zależy od inteligencji emocjonalnej. Wielu ludzi z wykształceniem akademickim i wysoko rozwiniętymi zdolnościami analitycznymi pracuje później w prostych zawodach lub pełni funkcje przełożonych, którzy wykorzystują swój IQ tylko w niewielkim stopniu. Nie dzieje się to przypadkiem- sama inteligencja poznawcza nie wystarczy bowiem […]

Czym jest Inteligencja Emocjonalna?

Co to właściwie jest inteligencja emocjonalna? W czym się przejawia? W oparciu o wyniki badań dwóch psychologów- Petera Saloveya i Johna D. Meyera, Daniel Goleman wyodrębnił pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pięć etapów rozwoju inteligencji emocjonalnej: Podstawowym warunkiem jest rozpoznanie własnych emocji. Wymagana jest tutaj szczerość wobec samego siebie i nieco ćwiczeń: jakie uczucia mnie […]

Scroll Up