Najbardziej zaawansowanym narzędziem wykorzystywanym w procesie doboru kandydatów jest Assessment Centre, czyli Centrum Oceny. Atutem AC jest jej wysoka trafności i rzetelność.

Sesja Assessment Centre ma formę jedno-, dwudniowego spotkania, podczas którego kandydaci realizują różnorodne zadania. Ich praca i rezultaty są oceniane przez specjalnie przeszkolonych selektorów według z góry zdefiniowanych kryteriów.

Centra Oceny są zawsze projektowane specjalnie pod kątem konkretnej rekrutacji, dlatego też zarówno kryteria oceny, jak i typ zadań, jakich można spodziewać się podczas takiego spotkania są bardzo różnorodne. 

Główną zaletą Centrum Oceny jest jego skuteczność.

Po przeprowadzeniu takiej oceny selektorzy dysponują bardzo dużą ilością różnorodnych informacji o każdym kandydacie, tak więc podejmowane decyzje są zazwyczaj trafne. Dlatego też Centra Oceny zyskują na popularności, często wykorzystywane są również jedynie poszczególne elementy tej metody.

Podczas którego:
 • definiujemy wymagania;
 • określamy cel, formułowany w postaci cech i umiejętności (kompetencji), które należy zbadać;
 • ustalamy projekt programu, który zawiera ustalenia harmonogramu badania, wyznaczenie stosowanych testów i ćwiczeń, określenie liczby i roli asesorów;
 • projektujemy narzędzia, czyli konstruuje zestawy specjalnych ćwiczeń i testów lub wybieramy z już istniejących;
 • dokonujemy wyboru asesorów i przeprowadzamy ich ewentualne szkolenie.
Czyli przeprowadzenie badań:
 • rozmowa wstępna,
 • wywiad,
 • testy psychologiczne,
 • ćwiczenia symulacyjne,
 • gry grupowe, itd.
Podczas którego następuje omówienie wyników: 
 • obliczenie wyników,
 • zintegrowanie obserwacji i ocen asesorów,
 • przygotowanie końcowego raportu